Прямой эфир

Ака́ѳистъ ко Пресвятѣ́й Госпожѣ́ Влады́чицѣ Дѣ́вѣ Богоро́дицѣ пресла́внаго ра́ди явле́нія чудотво́рныя ико́ны Ея́, имену́емыя «Ти́хвинскія».

 

Конда́къ 1.

Взбра́нной Воево́дѣ, Влады́чицѣ на́шей Богоро́дицѣ, благода́рственная пѣ́нія воспису́емъ о явле́ніи чу́дныя Ея́ ико́ны, къ не́йже притека́ющіи при́сно избавля́ются отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ. Ты́ же, Госпоже́ не́ба и земли́, я́ко милосе́рдная Ма́ти, пріими́ ны́нѣ ма́лое сіе́ моле́ніе на́ше и неотсту́пну никогда́же сотвори́ ми́лость Твою́ отъ на́съ и заступле́ніе, охраня́ющи отъ всѣ́хъ бѣ́дъ и напа́стей на́съ, зову́щихъ Ти́:

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице.
Икосъ 1.

Ангеловъ ли́цы ликовству́юще слу́жатъ Тебѣ́, Влады́чице, и почита́юще Тя́, на руку́ Твое́ю носи́вшую Творца́ ви́димыя и неви́димыя тва́ри, ико́ну Твою́ съ мѣ́ста на мѣ́сто прено́сятъ. Мы́ же, земноро́дніи, дивя́щеся чу́дному явле́нію ико́ны Твоея́, а́нгелы носи́мыя, вопіе́мъ Ти́ си́це:

Ра́дуйся, всѣ́хъ небе́сныхъ си́лъ Вы́сшая; ра́дуйся, вся́ а́нгельскія чи́ны Превосходя́щая.

Ра́дуйся, Честнѣ́йшая херуви́мъ; ра́дуйся, Сла́внейшая безъ сравне́нія серафи́мъ.

Ра́дуйся, ра́дованіе а́нгеловъ; ра́дуйся, похвале́ніе лико́въ небе́сныхъ.

Ра́дуйся, отъ а́нгеловъ воспѣва́емая; ра́дуйся, отъ серафи́мовъ прославля́емая.

Ра́дуйся, отъ арха́нгелъ покланя́емая; ра́дуйся, отъ во́инствъ небе́сныхъ почита́емая.

Ра́дуйся, въ ико́нѣ Твое́й отъ а́нгелъ чти́мая; ра́дуйся, въ ви́димѣмъ о́бразѣ Твое́мъ отъ неви́димыхъ си́лъ носи́мая.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице.
Конда́къ 2.

Ви́дяще ры́баріе надъ пучи́ною во́дъ носи́мую неви́димою си́лою и свѣ́томъ подо́бно со́лнцу сія́ющую Твою́, Богома́ти, ико́ну съ Предвѣ́чнымъ Младе́нцемъ, ры́барей призва́вшимъ на уловле́ніе мíра въ сѣ́ти спасе́нія, возопи́ша: Аллилу́ія.
Икосъ 2.

Ра́зумъ недоразумѣ́нный ди́внаго явле́нія ико́ны Твоея́ разумѣ́ти лю́діе и́щуще, увѣ́дѣша, я́ко чти́мая въ Царегра́дѣ пречестна́я ико́на въ наслѣ́діе Россíйскому ро́ду дарова́ся. Тѣ́мже мы́, благодаря́ще за ми́лость Твою́ къ ро́ду на́шему, вопіе́мъ Ти́:

Ра́дуйся, Ма́ти и́стинныя жи́зни; ра́дуйся, послуша́ніемъ Твои́мъ преслуша́ніе Евы исцѣли́вшая.

Ра́дуйся, затворе́нный Еде́мъ отве́рзшая; ра́дуйся, мíру яви́вшая Сокруши́теля главы́ змíевой.

Ра́дуйся, ковче́же, Умири́теля мíра носи́вшій; ра́дуйся, мíръ спа́сшая отъ потопле́нія грѣхо́внаго.

Ра́дуйся, лѣ́ствице, е́юже сни́де Бо́гъ; ра́дуйся, земны́хъ возводя́щая на не́бо.

Ра́дуйся, мо́ре, фарао́на мы́сленнаго потопи́вшее; ра́дуйся, купино́, не опали́вшаяся все́льшимся въ Тя́ огне́мъ Божества́.

Ра́дуйся, скрижа́ле богопи́санная; ра́дуйся, ка́меню, во́ду жи́зни источи́вшій жа́ждущимъ.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице.
Конда́къ 3.

Си́ла Вы́шняго осѣня́ше страну́ Ти́хвинскую, егда́ ико́на Пречи́стыя Богома́тере, многоча́стнѣ явля́ющися и вре́меннымъ пребыва́ніемъ освяща́ющи зе́млю, къ воздвиза́нію хра́мовъ святы́хъ возбужда́ше, да сла́вится и́мя Влады́чицы во сла́ву Тріѵпоста́снаго Бо́га, Ему́же вопіе́мъ: Аллилу́ія.
Икосъ 3.

Иму́щи благоутро́бное изволе́ніе, да лю́діе страны́ Ти́хвинскія вожделѣ́ютъ пребыва́нія Твоего́ съ ни́ми, да па́мятуютъ вы́ну покро́въ Тво́й, ико́ну Твою́ явля́ла еси́ многоча́стнѣ, до́ндеже указа́ла еси́ богоизбра́нное мѣ́сто вселе́нія ея́. Тѣ́мже чудя́щеся вопіе́мъ Ти́:

Ра́дуйся, ски́ніе, въ не́йже всели́ся Божество́ тѣле́снѣ; ра́дуйся, свята́я святы́хъ, въ ню́же еди́ною вни́де вѣ́чный Архіере́й.

Ра́дуйся, киво́те, позлаще́нный Ду́хомъ, Законода́теля носи́вшій; ра́дуйся, свѣти́льниче, огне́мъ Боже́ственнымъ возже́нный.

Ра́дуйся, ста́мно, носи́вшая ма́нну жи́зни — Христа́; ра́дуйся, трапе́зо, хлѣ́бъ живо́тный вмѣсти́вшая.

Ра́дуйся, кади́льнице, у́гль Божества́ иму́щая, мíръ ве́сь облагоуха́вшая; ра́дуйся, же́зле, цвѣ́тъ прозя́бшій — Христа́.

Ра́дуйся, сто́лпе, къ вѣ́чному наслѣ́дію руководя́й; ра́дуйся, о́блаче, отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ покрыва́яй.

Ра́дуйся, земле́ обѣтова́нія; ра́дуйся, руно́, на не́же Христо́съ, я́ко до́ждь, сни́де съ небесе́.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице.
Конда́къ 4.

Бу́рю смуще́нія и ско́рби утоли́ти тща́щеся, благовѣ́рніи лю́діе взыва́ша ко Го́споду: яви́ на́мъ Боже́ственный да́ръ, его́же человѣколю́бно странѣ́ Россíйстѣй посла́лъ еси́, не скры́й сокро́вища, и́мже душе́вную нищету́ на́шу обогати́ти надѣ́яхомся, претвори́ печа́ль на́шу въ ра́дость, отри́ сле́зы и рыда́нія. И улучи́вше жела́емое, возопи́ша: Аллилу́ія.
Икосъ 4.

Слы́шавъ па́стырь па́ствы своея́ ра́достное обрѣ́теніе и Ма́терь Пастыренача́льника, упа́сшуюся въ страна́хъ Ти́хвинскихъ, устроя́етъ хра́мъ въ че́сть новоявле́нныя ико́ны Ея́ и пресви́теры учрежда́етъ, да вы́ну прославля́я Богома́терь, вопію́тъ Ей:

Ра́дуйся, Дщи́, приклони́вшая у́хо ко гла́су Отца́ Небе́снаго; ра́дуйся, я́ко прама́тернее сѣ́тованіе разруши́ся Рождество́мъ Твои́мъ.

Ра́дуйся, Невѣ́сто, Ея́же добро́ты вожделѣ́ Ца́рь Небе́сный; ра́дуйся, Цари́це, одесну́ю Царя́ предста́вшая.

Ра́дуйся, ря́сны златы́ми украше́нная и всю́ сла́ву вну́трь иму́щая; ра́дуйся, вводя́щая мно́гихъ въ черто́гъ Ца́рства небе́снаго.

Ра́дуйся, я́блоко, его́же благово́ніе обоня́етъ ве́сь мíръ; ра́дуйся, кри́не чистоты́, блиста́ніемъ свѣтя́щійся.

Ра́дуйся, мѵ́ро благово́нное, всему́ мíру излія́нное; ра́дуйся, ца́рскую порфи́ру, пло́ть Творца́ всѣ́хъ, изъ дѣ́вственныхъ крове́й Твои́хъ истка́вшая.

Ра́дуйся, живы́й запечатлѣ́нный исто́чниче, источи́вшій во́ду жи́зни; ра́дуйся, мы́сленный виногра́де, гро́здъ Боже́ственный возрасти́вшій.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице.
Конда́къ 5.

Боготе́чная звѣзда́ яви́ся ико́на Твоя́, Богома́ти, всю́ страну́ Ти́хвинскую обтека́ющи и су́щихъ во тмѣ́ невѣ́жествія свѣ́томъ боговѣ́дѣнія озаря́ющи, скорбя́щихъ ра́достію осіява́ющи, заблужда́ющихъ же на пу́ть дѣ́ланія за́повѣдій Сы́на Твоего́ и Бо́га наставля́ющи, Ему́же благода́рственнѣ вопіе́мъ: Аллилу́ія.
Икосъ 5.

Ви́дѣвъ Гео́ргій на кла́дѣ дре́ва сѣдя́щу Жену́, же́злъ червле́нный въ рука́хъ иму́щу и свѣ́томъ неизрѣче́ннымъ сія́ющу, Ейже предстоя́ бесѣ́доваше ди́вный святи́тель, позна́ чрезъ благоуха́ніе благода́ти Тя́, Богоро́дицу, чу́вственный зра́къ пріи́мшую, и святи́теля Никола́я, предстоя́ща Тебѣ́, и возопи́ со тре́петомъ:

Ра́дуйся, до́ме, его́же созда́ Себѣ́ для вселе́нія Прему́дрость Бо́жія; ра́дуйся, Дѣ́во, Емману́ила роди́вшая.

Ра́дуйся, же́зле Іессе́овъ, отъ него́же прозябе́ цвѣ́тъ — Христо́съ Бо́гъ; ра́дуйся, неневѣ́стная Невѣ́сто, осѣне́ніемъ Ду́ха заче́ншая Сы́на.

Ра́дуйся, сви́тче, въ не́мже пе́рстомъ Отчимъ написа́ся Сло́во; ра́дуйся, кни́го дѣ́вства запечатлѣ́нная, Іо́сифу на хране́ніе вруче́нная.

Ра́дуйся, клеще́ та́инственная, у́гль Божества́ во чре́вѣ пріе́мшая; ра́дуйся, престо́ле превознесе́нный, на не́мже пло́тію возсѣ́де Христо́съ.

Ра́дуйся, о́блаче ле́гкій, на не́мже пріи́де Госпо́дь сла́вы; ра́дуйся, врата́ затворе́нная, и́миже еди́нъ Христо́съ про́йде.

Ра́дуйся, горо́ несѣко́мая, отъ нея́же краеуго́льный Ка́мень отсѣче́ся — Христо́съ; ра́дуйся, огнеро́сная пе́ще, неопа́льно пріи́мшая о́гнь Божества́.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице.
Конда́къ 6.

Проповѣ́дникъ бы́въ ви́димаго Твоего́ пребыва́нія въ странѣ́ Ти́хвинстѣй и ди́внаго промышле́нія о не́й, благочести́вый Гео́ргій явле́ніе Твое́ и во́лю Твою́ лю́демъ возвѣсти́, е́йже неповину́ющіися чудесы́ вразумля́ются сла́вити Тя́, Влады́чице, и пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.
Икосъ 6.

Возсія́ти свѣ́ту богопозна́нія явле́ніемъ ико́ны Твоея́ изво́лившая, и свѣ́тъ и́ноческія жи́зни возжещи́ благоволи́ла еси́, Богома́ти, на мѣ́стѣ явле́нія Твоея́ ико́ны, да и́ноковъ ли́цы вопію́тъ Ти́ непреста́нно:

Ра́дуйся, непло́днаго ко́рене благопло́дное прозябе́ніе; ра́дуйся, отъ младе́нчества Бо́гу посвяще́нная.

Ра́дуйся, во святѣ́мъ хра́мѣ воспита́вшаяся; ра́дуйся, Бо́гу уневѣ́стившаяся.

Ра́дуйся, всѣ́ми добродѣ́тельми преукраше́нная; ра́дуйся, свѣтоно́сная пала́то, Влады́цѣ угото́ванная.

Ра́дуйся, благода́тію Бо́жіею предочи́щенная; ра́дуйся, отъ нача́ла вѣко́въ во глави́зну на́шего спасе́нія предызбра́нная.

Ра́дуйся, Невѣ́сто Архите́ктона небе́снаго, земно́му те́ктону на хране́ніе вруче́нная; ра́дуйся, ма́лый Назаре́тъ Свои́мъ пребыва́ніемъ возвели́чившая.

Ра́дуйся, го́рнихъ си́лъ похвало́; ра́дуйся, всѣ́хъ земноро́дныхъ сла́ва.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице.
Конда́къ 7.

Хотя́щимъ преподо́бнымъ Марти́рію и Кири́ллу во уедине́ніи подвиза́тися, и труды́ и по́двиги и́ноческими Бо́гу угожда́ти, пу́ть въ мѣ́сто вожделѣва́емаго по́двига въ столпѣ́ о́гненнѣмъ и гла́сѣ указа́ла еси́. Они́ же, позна́вше Тя́, я́ко Одиги́трію благу́ю, спутьше́ствующую и́мъ, возопи́ша Бо́гу: Аллилу́ія.
Икосъ 7.

Но́вый исто́чникъ чуде́съ въ странѣ́ сѣ́вернѣй яви́ся ико́на Твоя́ Ти́хвинская, Пресвята́я Влады́чице, незави́стно точа́щій исцѣле́нія всѣ́мъ притека́ющимъ съ вѣ́рою: слѣпíи бо прозира́ютъ, нѣмíи благоглаго́ливи быва́ютъ, глусíи слы́шатъ, разсла́бленіи возстаю́тъ, разли́чными неду́ги одержи́міи здра́ви быва́ютъ, бѣснова́тіи отъ у́зъ де́монскихъ свобожда́ются. Тѣ́мже, сла́вяще Тя́, вопіе́мъ:

Ра́дуйся, я́ко на Тебѣ́ почи́ благоволе́ніе Отчее; ра́дуйся, Ду́хомъ Святы́мъ осѣне́нная.

Ра́дуйся, я́ко въ Тебѣ́ воплоти́ся Сы́нъ Бо́жій, Спа́съ мíру; ра́дуйся, совѣ́та неизрече́ннаго Таи́ннице.

Ра́дуйся, отъ а́нгела благовѣ́стіе пріи́мшая; ра́дуйся, а́нгельскимъ, — е́же ра́дуйся, — ве́сь мíръ обра́довавшая.

Ра́дуйся, я́ко Госпо́дь съ Тобо́ю; ра́дуйся, я́ко Тобо́ю вси́ земноро́дніи Бо́гу прибли́жишася.

Ра́дуйся, Благослове́нная въ жена́хъ; ра́дуйся, всѣ́мъ жена́мъ благослове́ніе дарова́вшая.

Ра́дуйся, Ма́ти, до рождества́ и по рождествѣ́ пребы́вшая Дѣ́вою; ра́дуйся, нача́токъ че́сти и сла́вы дѣ́вства.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице.
Конда́къ 8.

Стра́нно чу́до явле́нія о́браза Твоего́, Влады́чице, и несказа́нно, удивля́етъ премíрная и ужаса́етъ земна́я, вку́пѣ же и просвѣща́етъ благода́тію ро́ждшагося отъ Тебе́ Христа́ Бо́га на́шего. Стра́нно и заступле́ніе оби́тели отъ враго́въ, хвали́вшихся разори́ти достоя́ніе Твое́. Сего́ ра́ди вопіе́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.
Икосъ 8.

Вся́ еси́ въ вы́шнихъ, Влады́чице, но и ни́жнихъ не оставля́еши, защища́ющи, а́ки стѣно́ю и забра́ломъ, честно́ю ико́ною Твое́ю оби́тель Твою́. Рекла́ бо еси́, егда́ бы́сть наше́ствіе вра́жіе: «да во́змутъ лю́діе ико́ну Мою́ и обы́дутъ по стѣна́мъ о́крестъ, и у́зрятъ ми́лость Бо́жію». Тѣ́мже, изба́вленіи Тобо́ю отъ вра́гъ, возопи́ша Тебѣ́:

Ра́дуйся, Ма́ти Творца́ и Го́спода Своего́; ра́дуйся, Ея́же ра́ди младе́нецъ Іоа́ннъ взыгра́ся во чре́вѣ Елисаве́ты.

Ра́дуйся, смире́ніемъ возвы́шенная; ра́дуйся, отъ всѣ́хъ родо́въ ублажа́емая.

Ра́дуйся, небе́снымъ ра́дованіе и земны́мъ ми́ръ Рожде́ніемъ Твои́мъ дарова́вшая; ра́дуйся, отъ а́нгеловъ славосло́віе, отъ па́стырей вели́чаніе, отъ волхво́въ поклоне́ніе о Рожде́ніи Твое́мъ пріи́мшая.

Ра́дуйся, млеко́мъ пита́вшая го́рняя и до́льняя благода́тію Свое́ю Пита́ющаго; ра́дуйся, пелена́ми пови́вшая Одѣва́ющагося свѣ́томъ, я́ко ри́зою.

Ра́дуйся, носи́вшая на руку́ Твое́ю Нося́щаго ве́сь мíръ дла́нію; ра́дуйся, во хра́мъ прине́сшая Свяще́ніе хра́ма.

Ра́дуйся, Симео́номъ благослове́нная; ра́дуйся, Анною проро́чицею возвели́ченная.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице.
Конда́къ 9.

Вся́каго естества́ а́нгельскаго чистѣ́йши су́щи, Влады́чице, оби́тель, ра́ди прише́ствія Твоея́ ико́ны созда́нную, отъ нечистоты́ грѣхо́вныя бли́зъ поги́бели бы́вшую, но покая́ніемъ очи́стившуюся, я́ко о́бщая Моле́бница о ро́дѣ христіа́нстѣмъ, изба́вила еси́ отъ враго́въ, по подо́бію нечи́стыхъ живо́тныхъ подкопа́ти ю́ труди́вшихся. Тѣ́мже вопіе́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.
Икосъ 9.

Вѣтíя многовѣща́нныя недоумѣ́ютъ воспѣ́ти по достоя́нію мно́жество чуде́съ Твои́хъ, Влады́чице, и та́йны Твоего́ строе́нія спасе́нія человѣ́ковъ: о́во бо бла́гостію, о́во же посѣще́ніемъ наказа́ній руководи́ши людíй на пу́ть спасе́нія. Зане́ необори́му оби́тель сохрани́вши отъ враго́въ ви́димыхъ, о́гненнымъ очище́ніемъ благоволи́ла еси́ очи́стити отъ уязвле́ній врага́ неви́димаго, вразумля́я, я́ко чистота́, воздержа́ніе и моли́твы серде́чныя уго́днѣе Тебѣ́ па́че хвалы́ еди́ныхъ то́чію у́стъ. Тѣ́мже вопіе́мъ Ти́:

Ра́дуйся, Еги́петъ освяти́вшая прише́ствіемъ Твои́мъ; ра́дуйся, Галиле́йскую страну́ просла́вившая пребыва́ніемъ Твои́мъ.

Ра́дуйся, по всему́ Іерусали́му иска́вшая Отроча́ Твое́, Его́же возлюби́ душа́ Твоя́; ра́дуйся, въ дому́ Отца́ Его́ обрѣ́тшая Его́.

Ра́дуйся, вся́ глаго́лы о Сы́нѣ Твое́мъ слага́вшая въ се́рдцы Свое́мъ; ра́дуйся, въ Сы́нѣ Твое́мъ пре́жде всѣ́хъ позна́вшая Бо́га.

Ра́дуйся, Сы́ну Твоему́ послужи́вшая въ земнѣ́мъ житíи Его́; ра́дуйся, страда́ніемъ Его́ спострада́вшая.

Ра́дуйся, при крестѣ́ Сы́на Твоего́ усыновле́ніе Іоа́нна апо́стола и всѣ́хъ вѣ́рующихъ пріе́мшая; ра́дуйся, матери́нски возлюби́вшая иску́пленныхъ кро́вію Его́.

Ра́дуйся, пе́рвѣе всѣ́хъ уразумѣ́вшая та́йну Воскресе́нія Сы́на Твоего́; ра́дуйся, премно́гія ра́дости наслади́вшаяся въ вознесе́ніи Сы́на Твоего́ на небеса́.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице.
Конда́къ 10.

Спасти́ хотя́щи мно́гія лю́ди отъ обдержа́щихъ и́хъ скорбе́й и болѣ́зней, и вѣ́ру и́хъ утверди́ти во всеси́льное заступле́ніе Твое́, Влады́чице, во мно́гихъ градѣ́хъ, оби́телехъ, ве́сехъ правосла́вныя страны́ си́лу чудотворе́нія дарова́ла еси́ изображе́ніемъ честны́я ико́ны Твоея́, да ви́дяще явля́емую Тобо́ю ми́лость, вопію́тъ со умиле́ніемъ Бо́гу: Аллилу́ія.
Икосъ 10.

Стѣна́ и щи́тъ была́ еси́, Влады́чице, правосла́вному во́инству, подъ зна́меніемъ Твоея́ ико́ны проти́ву два́десяти язы́къ во́инствовавшему, сохраня́я его́ отъ стрѣ́лъ вра́жіихъ. Тѣ́мже бу́ди стѣна́ и покро́въ отъ всѣ́хъ враго́въ ви́димыхъ и неви́димыхъ и на́мъ, ко пречестнѣ́й ико́нѣ Твое́й съ вѣ́рою и любо́вію припа́дающимъ и вопію́щимъ Тебѣ́:

Ра́дуйся, утѣше́ніе вѣ́рнымъ по вознесе́ніи Сы́на Твоего́; ра́дуйся, Учи́тельнице и Споспѣ́шнице апо́столомъ.

Ра́дуйся, извѣще́ніемъ Твоего́ къ Бо́гу отше́ствія обра́дованная; ра́дуйся, ли́къ учени́ческій о́блакомъ къ погребе́нію Ти́ совоку́пльшая.

Ра́дуйся, отъ земли́ дла́ньми Сы́на Твоего́ воспріе́млемая; ра́дуйся, отъ всѣ́хъ а́нгельскихъ чинонача́лій провожда́емая.

Ра́дуйся, земно́е не́бо, къ го́рнему селе́нію возвы́шенное; ра́дуйся, престо́ле Госпо́день, отъ земли́ вознесе́нный въ Ца́рствіе небе́сное.

Ра́дуйся, возду́хъ освяти́вшая восхожде́ніемъ Твои́мъ; ра́дуйся, чрезъ Ѳому́ увѣ́рившая Твое́ на не́бо съ пло́тію преселе́ніе.

Ра́дуйся, учени́ческому ли́ку обѣща́ніе храни́ти его́ испо́лньшая; ра́дуйся, присѣще́ніемъ Твои́мъ отъ Сы́на Твоего́ и Бо́га ми́ръ тому́ пода́вшая.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице.
Конда́къ 11.

Пѣ́ніе вся́кое побѣжда́ется, спростре́тися тща́щееся ко мно́жеству чуде́съ, при́сно быва́емыхъ отъ святы́я Твоея́ и чудотво́рныя ико́ны. Якоже бо ско́рая Помо́щница, неду́ги исцѣля́еши, отъ бѣ́дъ избавля́еши, отъ муче́нія де́моновъ свобожда́еши на вся́комъ мѣ́стѣ съ вѣ́рою Тя́ призыва́ющихъ и вопію́щихъ Бо́гу: Аллилу́ія.
Икосъ 11.

Свѣтопріе́мную свѣщу́ зри́мъ святу́ю ико́ну Твою́, Богома́ти, во страна́хъ Ти́хвинскихъ благода́тію Твое́ю возже́нную, всю́ страну́ просвѣща́ющую и мно́гихъ ко свѣ́ту привлека́ющую на спасе́ніе ду́шъ. Тѣ́мже вопіе́мъ Ти́:

Ра́дуйся, сохрани́ти и спаса́ти всѣ́хъ призыва́ющихъ Тя́ обѣща́вшая; ра́дуйся, прославля́ющихъ Тя́ прославля́ющая.

Ра́дуйся, къ Сы́ну Твоему́ и Бо́гу моли́твы вѣ́рныхъ принося́щая; ра́дуйся, и Сама́ непреста́нно у престо́ла Сы́на Твоего́ и Бо́га моля́щаяся о всѣ́хъ.

Ра́дуйся, благода́ть Твою́ ико́намъ Твои́мъ честны́мъ дарова́вшая; ра́дуйся, всю́ вселе́нную луча́ми Твоея́ благода́ти озари́вшая.

Ра́дуйся, Честнѣ́йшая херуви́мъ и Сла́внѣйшая серафи́мъ; ра́дуйся, всея́ тва́ри Вы́сшая.

Ра́дуйся, Цари́це не́ба и земли́; ра́дуйся, я́ко мно́го мо́жетъ моли́тва Твоя́ предъ Сы́номъ Твои́мъ.

Ра́дуйся, всего́ ро́да христіа́нскаго ско́рое заступле́ніе; ра́дуйся, всѣ́хъ вѣ́рныхъ тве́рдое упова́ніе.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице.
Конда́къ 12.

Благода́ти Твоея́ но́вое зна́меніе да́ти восхотѣ́вши, Петро́ву гра́ду исто́чникъ чуде́съ отве́рзла еси́, Богома́ти, въ ико́нѣ Твое́й, да вѣ́рующіи вразумля́ются, тружда́ющіися и скорбя́щіи обрѣта́ютъ гото́вое прибѣ́жище и заступле́ніе, и прославля́юще Бо́га, дарова́вшаго такова́я, вопію́тъ Ему́: Аллилу́ія.
Икосъ 12.

Пою́ще чудеса́ Твоя́ и ми́лости, ро́ду на́шему явле́нныя, уми́льно припа́даемъ къ пречи́стому о́бразу Твоему́, Влады́чице, и лобыза́юще, со стра́хомъ и любо́вію мо́лимъ Тя́: наста́ви на́съ на пу́ть спасе́нія, да досто́йни бу́демъ вы́ну Твоего́ ми́лостиваго заступле́нія, бу́ди при́сно Засту́пница и Хода́таица о на́съ, вопію́щихъ Ти́:

Ра́дуйся, вѣ́рныхъ утвержде́ніе и защище́ніе; ра́дуйся, невѣ́рныхъ вразумле́ніе и просвѣще́ніе.

Ра́дуйся, отча́янныхъ наде́ждо; ра́дуйся, грѣ́шныхъ спасе́ніе.

Ра́дуйся, печа́льныхъ утѣше́ніе; ра́дуйся, больны́хъ исцѣле́ніе.

Ра́дуйся, вдо́въ и сиро́тъ покро́ве; ра́дуйся, оби́димыхъ прибѣ́жище.

Ра́дуйся, царе́й укрѣпле́ніе; ра́дуйся, святи́телей удобре́ніе.

Ра́дуйся, дѣ́вствующихъ похвало́; ра́дуйся, всѣ́хъ благочести́выхъ весе́ліе.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице.
Конда́къ 13.

О, Всепѣ́тая Ма́ти, ро́ждшая всѣ́хъ святы́хъ Святѣ́йшее Сло́во, бу́ди на́мъ покро́въ и защище́ніе въ жи́зни се́й отъ враго́въ ви́димыхъ и неви́димыхъ, отъ бѣ́дъ и скорбе́й, сохрани́ отъ искуше́ній и грѣхопаде́ній, и въ бу́дущей жи́зни, на судѣ́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, бу́ди Засту́пница и Хода́таица, избавля́ющи на́съ отъ вѣ́чнаго осужде́нія, да, спасе́нніи Тобо́ю, съ ли́ки а́нгельскими вопіе́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

 

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Ангеловъ ли́цы… И конда́къ 1-й: Взбра́нной Воево́дѣ…]

 

Моли́тва ко Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ.

О, Пресвята́я Дѣ́во, Ма́ти Го́спода вы́шнихъ си́лъ, небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! Пріими́ хвале́бно-благода́рственное пѣ́ніе сіе́ отъ на́съ, недосто́йныхъ ра́бъ Твои́хъ, и вознеси́ моли́твы на́ша ко престо́лу Бо́га, Сы́на Твоего́, да ми́лостивъ бу́детъ непра́вдамъ на́шимъ и проба́витъ благода́ть Свою́ чту́щимъ всечестно́е и́мя Твое́ и съ вѣ́рою и любо́вію покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Нѣ́смы бо досто́йни отъ Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́съ, Влады́чице, я́ко вся́ Тебѣ́ отъ Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди къ Тебѣ́ прибѣга́емъ, я́ко къ несомнѣ́ннѣй и ско́рой Засту́пницѣ на́шей: услы́ши на́съ, моля́щихся Тебѣ́, осѣни́ на́съ вседержа́внымъ покро́вомъ Твои́мъ и испроси́ у Бо́га, Сы́на Твоего́, па́стыремъ на́шимъ — ре́вность и бдѣ́ніе о душа́хъ, градоправи́телемъ — му́дрость и си́лу, судія́мъ — пра́вду и нелицепрія́тіе, наста́вникомъ — ра́зумъ и смиренному́дріе, супру́гамъ — любо́вь и согла́сіе, ча́дамъ — послуша́ніе, оби́димымъ — терпѣ́ніе, оби́дящимъ — стра́хъ Бо́жій, скорбя́щимъ — благоду́шіе, ра́дующимся — воздержа́ніе, всѣ́мъ же на́мъ — ду́хъ ра́зума и благоче́стія, ду́хъ милосе́рдія и кро́тости, ду́хъ чистоты́ и пра́вды. Ей, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́: разсѣ́янныя собери́, заблу́ждшія на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцѣлому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всѣ́хъ на́съ призрѣ́ніемъ ми́лостиваго Твоего́ заступле́нія, воздви́гни на́съ изъ глубины́ грѣхо́вныя и просвѣти́ серде́чныя о́чи на́ша къ зрѣ́нію спасе́нія. Ми́лостива на́мъ бу́ди здѣ́ и та́мо, въ странѣ́ земна́го прише́льствія и на стра́шномъ судѣ́ Сы́на Твоего́. Преста́вльшіяся же въ вѣ́рѣ и покая́ніи отъ житія́ сего́ отцы́ и бра́тію на́шу въ вѣ́чной жи́зни со а́нгелы и со всѣ́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты́ бо еси́, Госпоже́, сла́ва небе́сныхъ и упова́ніе земны́хъ, Ты́ по Бо́зѣ на́ша Наде́жда и Засту́пница всѣ́хъ, притека́ющихъ къ Тебѣ́ съ вѣ́рою. Къ Тебѣ́ у́бо мо́лимся и Тебѣ́, я́ко всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и дру́гъ дру́га и ве́сь живо́тъ на́шъ предае́мъ, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.
Тропа́рь, гла́съ 4:

Дне́сь, я́ко со́лнце пресвѣ́тлое, возсія́ на́мъ на возду́сѣ всечестна́я ико́на Твоя́, Влады́чице, луча́ми ми́лости мíръ просвѣща́ющи, ю́же вели́кая Россíя, я́ко нѣ́кій да́ръ Боже́ственный свы́ше благоговѣ́йнѣ воспріе́мши, прославля́етъ Тя́, Богома́ти, всѣ́хъ Влады́чицу, и отъ Тебе́ ро́ждшагося Христа́ Бо́га на́шего велича́етъ ра́достно. Ему́же моли́ся, о Госпоже́ Цари́це Богоро́дице, да сохрани́тъ вся́ гра́ды и страны́ христіа́нскія невреди́мы отъ всѣ́хъ навѣ́тъ вра́жіихъ и спасе́тъ вѣ́рою покланя́ющихся Его́ боже́ственному и Твоему́ пречи́стому о́бразу, Дѣ́во Неискусобра́чная.
Конда́къ, гла́съ 8:

Притеце́мъ, лю́діе, къ Дѣ́вѣй Богоро́дицѣ Цари́цѣ, благодаря́ще Христа́ Бо́га, и, къ Тоя́ чудотво́рнѣй ико́нѣ, уми́льно взира́ющи, припаде́мъ и возопіе́мъ Ей: о Влады́чице Марíе, присѣти́вши страну́ сію́ Твоего́ честна́го о́браза явле́ніемъ чуде́сно, спаса́й въ ми́рѣ и благовре́менствѣ вѣ́рнаго Импера́тора на́шего и вся́ христіа́ны, наслѣ́дники показу́ющи небе́сныя жи́зни, Тебѣ́ бо вѣ́рно зове́мъ: ра́дуйся, Дѣ́во, мíра спасе́ніе.
Велича́ніе:

Досто́йно е́сть велича́ти Тя́, Богоро́дице, честнѣ́йшую херуви́мъ и сла́внѣйшую безъ сравне́нія серафи́мъ.
Источникъ: Ака́ѳистъ ко Пресвятѣ́й Госпожѣ́ Влады́чицѣ Дѣ́вѣ Богоро́дицѣ пресла́внаго ра́ди явле́нія чудотво́рныя ико́ны Ея́, имену́емыя «Ти́хвинскія». — Изда́ніе тре́тье. — СПб.: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1893. — 58 с.

Тропaрь, глaсъ д7

Днeсь, ћкw с0лнце пресвётлое, возсіS нaмъ на воздyсэ всечcтнaz їкHна твоS, вLчце, лучaми млcти мjръ просвэщaющи, ю4же вели1каz рwссjа, ћкw нёкій дaръ б9eственный, свhше бlгоговёйнэ воспріи1мши, прославлsетъ тS, бGом™и, всёхъ вLчцу, и3 t тебE р0ждшагосz хrтA бGа нaшего величaетъ рaдостнw. Е#мyже моли1сz, q гпcжE цRи1це бцdе, да сохрани1тъ вс‰ грaды и3 страны6 хrті†нскіz невреди1мы t всёхъ навBтъ врaжіихъ и3 сп7сeтъ вёрою покланsющихсz є3гw2 б9eственному и3 твоемY пречcтому w4бразу, дв7о неискусобрaчнаz.

Ґкafістъ ко прес™ёй бцdэ,

kвлeніz рaди чудотв0рныz є3S їкHны тЂхфинскіz

Кондaкъ №

Взбрaнной воев0дэ, вLчцэ нaшей бцdэ бlгодaрствєннаz пBніz восписyемъ њ kвлeніи чyдныz є3S їкHны, къ нeйже притекaющіи при1снw и3збавлsютсz t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ. Тh же, гпcжE нeба и3 земли2, ћкw млcрдаz м™и, пріими2 нhнэ мaлое сіE молeніе нaше и3 неtстyпну никогдa же сотвори2 млcть твою2 t нaсъ и3 заступлeніе, њхранsющи t всёхъ бёдъ и3 напaстей нaсъ, зовyщихъ ти2: Рaдуйсz, вLчце, млcтиваz њ нaсъ пред8 бGомъ застyпнице.

Јкосъ №

ЃгGлwвъ ли1цы ликовствyюще слyжатъ тебЁ, вLчце, и3 почитaюще тS, на рукY твоє1ю носи1вшую творцA ви1димыz и3 неви1димыz твaри, їкHну твою2 съ мёста на мёсто прен0сzтъ. Мh же, земнор0дніи, дивsщесz чyдному kвлeнію їкHны твоеS, ѓгGлы носи1мыz, вопіeмъ ти2 си1це: рaдуйсz, всёхъ нбcныхъ си1лъ вhсшаz: рaдуйсz, вс‰ ѓгGльскіz чи1ны превосходsщаz. рaдуйсz, чтcнёйшаz херув‡мъ: рaдуйсz слaвнэйшаz без8 сравнeніz сераф‡мъ. рaдуйсz, рaдованіе ѓгGлwвъ: рaдуйсz похвалeніе ли1кwвъ нбcныхъ. рaдуйсz, t ѓгGлwвъ воспэвaемаz: рaдуйсz, t серафjмwвъ прославлsемаz. рaдуйсz, t ґрх†гGлъ покланsемаz: рaдуйсz, t в0инствъ нбcныхъ почитaемаz. рaдуйсz, въ їкHнэ твоeй t ѓгGлъ чти1маz: рaдуйсz, въ ви1димомъ џбразэ твоeмъ t неви1димыхъ си1лъ носи1маz. Рaдуйсz, вLчце, млcтиваz њ нaсъ пред8 бGомъ застyпнице.

Кондaкъ в7

Ви1дzще рhбаріе над8 пучи1ною в0дъ носи1мую неви1димою си1лою и3 свётомъ под0бнw с0лнцу сіsющую твою2, бGом™и, їкHну съ предвёчнымъ мLнцемъ, рhбарей призвaвшимъ на ўловлeніе мjра въ сBти спcніz, возопи1ша: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ недоразумённый ди1внагw kвлeніz їкHны твоеS разумёти лю1діе и4щуще ўвёдэша, ћкw чти1маz въ царегрaдэ пречcтнaz їкHна въ наслёдіе рwссjйскому р0ду даровaсz. Тёмже мы2, бlгодарsще за млcть твою2 къ р0ду нaшему, вопіeмъ ти2: рaдуйсz, м™и и4стинныz жи1зни: рaдуйсz, послушaніемъ твои1мъ преслушaніе є4vы и3зцэли1вшаz. рaдуйсz, затв0ренный є3дeмъ tвeрзшаz: рaдуйсz, мjру kви1вшаz сокруши1телz главы2 ѕмjевой. рaдуйсz, ковчeже, ўмири1телz мjра носи1вшій: рaдуйсz, мjръ сп7сшаz t потоплeніz грэх0внагw. рaдуйсz, лёствице, є4юже сни1де бGъ: рaдуйсz, земнhхъ возводsщаz на нб7о. рaдуйсz, м0ре, фараHна мhсленнаго потопи1вшее: рaдуйсz, купино2, неwпали1вшаzсz всeльшимсz въ тS nгнeмъ бжcтвA. рaдуйсz, скрижaле бGопи1саннаz: рaдуйсz, кaменю, в0ду жи1зни и3сточи1вшій жaждущымъ. Рaдуйсz, вLчце, млcтиваz њ нaсъ пред8 бGомъ застyпнице.

Кондaкъ G

Си1ла вhшнzгw њсэнsше странY тЂхфинскую, є3гдA їкHна пречcтыz бGом™ре, многочaстнэ kвлsющисz и3 врeменнымъ пребывaніемъ њсвzщaющи зeмлю, къ воздвизaнію хрaмwвъ с™hхъ возбуждaше, да слaвитсz и4мz вLчцы во слaву тріmпостaснагw бGа, є3мyже вопіeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мyщи бlгоутр0бное и3зволeніе, да лю1діе страны2 тЂхфинскіz вожделёютъ пребывaніz твоегw2 съ ни1ми да пaмzтуютъ вhну покр0въ тв0й, їкHну твою2 kвлsла є3си2 многочaстнэ, д0ндеже ўказaла є3си2 бGоизбрaнное мёсто вселeніz є3S. Тёмже чудsщесz вопіeмъ ти2: рaдуйсz, ски1ніе, въ нeйже всели1сz бжcтво2 тэлeснэ: рaдуйсz, с™az с™hхъ, въ ню1же є3ди1ною вни1де вёчный ґрхіерeй. рaдуйсz, ківHте, позлащeнный д¦омъ, законодaтелz носи1вшій: рaдуйсz, свэти1лниче, nгнeмъ бжcтвеннымъ возжeнный. рaдуйсz, стaмно, носи1вшаz мaнну жи1зни, хrтA: рaдуйсz, трапeзо, хлёбъ жив0тный вмэсти1вшаz. рaдуйсz, кади1льнице, ќгль бжcтвA и3мyщаz, мjръ вeсь њбlгоухaвшаz: рaдуйсz, жeзле цвётъ прозsбшій, хrтA. рaдуйсz, ст0лпе, къ вёчному наслёдію руководsй: рaдуйсz, џблаче, t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ покрывazй. рaдуйсz, землE nбэтовaніz: рaдуйсz, руно2, на нeже хrт0съ, ћкw д0ждь, сни1де съ нб7сE. Рaдуйсz, вLчце, млcтиваz њ нaсъ пред8 бGомъ застyпнице.

Кондaкъ д7

Бyрю смущeніz и3 ск0рби ўтоли1ти тщaщесz, бlговёрніи лю1діе взывaша ко гDу: kви2 нaмъ бжcтвенный дaръ, є3г0же человэколю1бнw странЁ рwссjйстэй послaлъ є3си2, не скрhй сокр0вища, и4мже душeвную нищетY нaшу њбогати1ти надёzхомсz, претвори2 печaль нaшу въ рaдость, њтри2 слeзы и3 рыд†ніz: и3 ўлучи1вше желaемое, возопи1ша: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшавъ пaстырь пaствы своеS рaдостное њбрётеніе и3 м™рь пастыреначaльника ўпaсшуюсz въ странaхъ тЂхфинскихъ, ўстроsетъ хрaмъ въ чeсть новоzвлeнныz їкHны є3S, и3 пресвЂтеры ўчреждaетъ, да вhну прославлsz бGом™рь вопію1тъ є4й: рaдуйсz, дщи2, ќхо приклони1вшаz ко глaсу nц7A нбcнагw: рaдуйсz, ћкw прамaтернее сётованіе разруши1сz ржcтв0мъ твои1мъ. рaдуйсz, невёсто, є3sже добр0ты вожделЁ цRь нбcный: рaдуйсz, цRи1це, њдеснyю цRS предстaвшаz. рaдуйсz, рsсны златhми ўкрашeннаz и3 всю2 слaву внyтрь и3мyщаz: рaдуйсz, вводsщаz мн0гихъ въ черт0гъ цrтва нбcнагw. рaдуйсz, ћблоко, є3гHже бlгов0ніе њбонsетъ вeсь мjръ: рaдуйсz, крjне чтcоты2, блистaніемъ свэтsщійсz. рaдуйсz, мЂро бlгов0нное, всемY мjру и3зліsнное: рaдуйсz, цaрскую порфЂру, пл0ть творцA всёхъ и3з8 двcтвенныхъ кровeй твои1хъ и3сткaвшаz. рaдуйсz, живhй запечатлённый и3ст0чниче, и3сточи1вшій в0ду жи1зни: рaдуйсz, мhсленный віногрaде, гр0здь бжcтвенный возрасти1вшій. Рaдуйсz, вLчце, млcтиваz њ нaсъ пред8 бGомъ застyпнице.

Кондaкъ є7

БGотeчнаz ѕвэздA kви1сz їкHна твоS, бGом™и, всю2 странY тЂхфинскую њбтекaющи и3 сyщихъ во тмЁ невёжествіz свётомъ бGовёдэніz њзарsющи, скорбsщихъ рaдостію њсіzвaющи, заблуждaющихъ же на пyть дёланіz зaповэдей сн7а твоегw2 и3 бGа наставлsющи: є3мyже бlгодaрственнэ вопіeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэвъ геHргій на клaдэ дрeва сэдsщу женY, жeзлъ червлeный въ рукaхъ и3мyщу и3 свётомъ неизречeннымъ сіsющу, є4йже предстоS бесёдоваше ди1вный с™и1тель, познA чрез8 бlгоухaніе блгdти тS, бцdу, чyвственный зрaкъ пріи1мшую, и3 с™и1телz ніколaа, предстоsща тебЁ, и3 возопи2 со трeпетомъ: рaдуйсz, д0ме, є3г0же создA себЁ длz вселeніz премdрость б9іz: рaдуйсz, дв7о, є3мманyила роди1вшаz. рaдуйсz, жeзле їессeовъ, t негHже прозzбE цвётъ хrт0съ бGъ: рaдуйсz, неневёстнаz невёсто, њсэнeніемъ д¦а зачeншаz сн7а. рaдуйсz, сви1тче, въ нeмже пeрстомъ џ§имъ написaсz сл0во: рaдуйсz, кни1го двcтва запечатлённаz, їHсифу на хранeніе вручeннаz. рaдуйсz, клещE тaинственнаz, ќгль бжcтвA во чрeвэ пріи1мшаz: рaдуйсz, пrт0ле превознесeнный, на нeмже пл0тію возсэдE хrт0съ. рaдуйсz, џблаче лeгкій, на нeмже пріи1де гDь слaвы: рaдуйсz, вратA затворє1ннаz, и4миже є3ди1нъ хrт0съ пр0йде. рaдуйсz, гор0 несэк0маz, t неsже краеуг0льный кaмень tсэчeсz, хrт0съ: рaдуйсz, nгнер0снаz пeще, неwпaльнw пріи1мшаz џгнь бжcтвA. Рaдуйсz, вLчце, млcтиваz њ нaсъ пред8 бGомъ застyпнице.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникъ бhвъ ви1димагw твоегw2 пребывaніz въ странЁ тЂхфинстэй и3 ди1внагw промышлeніz њ нeй, бlгочести1вый геHргій, kвлeніе твоE и3 в0лю твою2 лю1демъ возвэсти2, є4йже неповинyющіисz чудесы2 вразумлsютсz слaвити тS, вLчце, и3 пёти бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsти свёту бGопознaніz kвлeніемъ їкHны твоеS и3зв0лившаz и3 свётъ и4ноческіz жи1зни возжещи2 бlговоли1ла є3си2, бGом™и, на мёстэ kвлeніz твоеS їкHны, да и4нокwвъ ли1цы вопію1тъ ти2 непрестaннw: рaдуйсz, непл0днагw к0рене бlгопл0дное прозzбeніе: рaдуйсz, t мLнства бGу посщ7eннаz. рaдуйсz, во с™ёмъ хрaмэ воспитaвшаzсz: рaдуйсz, бGу ўневёстившаzсz. рaдуйсz, всёми добродётельми преукрашeннаz: рaдуйсz, свэтон0снаz палaто, вLцэ ўгот0ваннаz. рaдуйсz, блгdтію б9іею пред8wчи1щеннаz: рaдуйсz, t начaла вэкHвъ во глави1зну нaшегw спcніz пред8избрaннаz. рaдуйсz, невёсто ґрхітeктона нбcнагw, земн0му тeктону на хранeніе вручeннаz: рaдуйсz, мaлый назарeтъ свои1мъ пребывaніемъ возвели1чившаz. рaдуйсz, г0рнихъ си1лъ похвало2: рaдуйсz, всёхъ земнор0дныхъ слaва. Рaдуйсz, вLчце, млcтиваz њ нaсъ пред8 бGомъ застyпнице.

Кондaкъ з7

Хотsщымъ прпdбнымъ мартЂрію и3 кmрjллу во ўединeніи подвизaтисz и3 труды6 и3 пHдвиги и4ноческими бGу ўгождaти, пyть въ мёсто вожделэвaемагw п0двига въ столпЁ џгненнэмъ и3 глaсэ ўказaла є3си2. Nни1 же познaвше тS ћкw nдиги1трію бlгyю, спутьшeствующую и5мъ, возопи1ша бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вый и3ст0чникъ чудeсъ въ странЁ сёвернэй kви1сz їкHна твоS тЂхфинскаz, прес™az вLчце, незави1стнw точaщій и3зцэлє1ніz всBмъ притекaющымъ съ вёрою: слэпjи бо прозирaютъ, нэмjи бlгоглаг0ливи бывaютъ, глусjи слhшатъ, разслaбленніи возстаю1тъ, разли1чными нед{ги њдержи1міи здрaви бывaютъ, бэсновaтіи t ќзъ дeмонскихъ свобождaютсz. Тёмже слaвzще тS, вопіeмъ: рaдуйсz, ћкw на тебЁ почи2 бlговолeніе џ§ее: рaдуйсz, д¦омъ с™hмъ њсэнeннаz. рaдуйсz, ћкw въ тебЁ вопlти1сz сн7ъ б9ій, сп7съ мjру: рaдуйсz, совёта неизречeннагw таи1ннице. рaдуйсz, t ѓгGла бlговёстіе пріи1мшаz: рaдуйсz, ѓгGльскимъ, є4же рaдуйсz, вeсь мjръ њбрaдовавшаz. рaдуйсz, ћкw гDь съ тоб0ю: рaдуйсz, ћкw тоб0ю вси2 земнор0дніи бGу прибли1жишасz. рaдуйсz, блгcвeннаz въ женaхъ: рaдуйсz, всBмъ женaмъ блгcвeніе даровaвшаz. рaдуйсz, м™и, до ржcтвA и3 по ржcтвЁ пребhвшаz дв7ою: рaдуйсz, начaтокъ чтcи и3 слaвы двcтва. Рaдуйсz, вLчце, млcтиваz њ нaсъ пред8 бGомъ застyпнице.

Кондaкъ }

Стрaнно чyдо kвлeніz џбраза твоегw2, вLчце, и3 несказaнно, ўдивлsетъ прем‡рнаz и3 ўжасaетъ земн†z, вкyпэ же и3 просвэщaетъ блгdтію р0ждшагwсz t тебє2 хrтA бGа нaшегw. Стрaнно и3 заступлeніе nби1тели t врагHвъ, хвали1вшихсz разори1ти достоsніе твоE. Сегw2 рaди вопіeмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ }

ВсS є3си2 въ вhшнихъ, вLчце, но и3 ни1жнихъ не њставлsеши, защищaющи, ѓки стэн0ю и3 забрaломъ, чтcн0ю їкHною твоeю nби1тель твою2. Реклa бо є3си2, є3гдA бhсть нашeствіе врaжіе, да в0змутъ лю1діе їкHну мою2 и3 њбhдутъ по стэнaмъ џкрестъ, и3 ќзрzтъ млcть б9ію. Тёмже и3збaвленніи тоб0ю t вр†гъ возопи1ша тебЁ: рaдуйсz, м™и творцA и3 гDа своегw2: рaдуйсz, є3sже рaди мLнцъ їwaннъ взыгрaсz во чрeвэ є3лісавeты. рaдуйсz, смирeніемъ возвышeннаz: рaдуйсz, t всёхъ родHвъ ўбlжaемаz. рaдуйсz, нбcнымъ рaдованіе и3 земны6мъ ми1ръ рождeніемъ твои1мъ даровaвшаz: рaдуйсz, t ѓгGлwвъ славосл0віе, t пaстырей величaніе, t волхвHвъ поклонeніе њ рождeніи твоeмъ пріи1мшаz. рaдуйсz, млек0мъ питaвшаz гHрнzz и3 дHльнzz блгdтію своeю питaющаго: рaдуйсz, пеленaми пови1вшаz њдэвaющагосz свётомъ, ћкw ри1зою. рaдуйсz, носи1вшаz на рукY твоє1ю носsщаго вeсь мjръ длaнію: рaдуйсz, во хрaмъ принeсшаz сщ7eніе хрaма. рaдуйсz, сmмеHномъ бlгословeннаz: рaдуйсz, ѓнною прbр0чицею возвели1ченнаz. Рaдуйсz, вLчце, млcтиваz њ нaсъ пред8 бGомъ застyпнице.

Кондaкъ f7

Всsкагw є3стествA ѓгGльскагw чистёйши сyщи, вLчце, nби1тель, рaди пришeствіz твоеS їкHны создaнную, t нечистоты2 грэх0вной бли1з8 поги1бели бhвшую, но покаsніемъ њчтcившуюсz, ћкw џбщаz молeбница њ р0дэ хrтіaнстэмъ, и3збaвила є3си2 t врагHвъ, по под0бію нечи1стыхъ жив0тныхъ подкопaти ю5 труди1вшихсz. Тёмже вопіeмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡z многовэщ†нныz недоумёютъ воспёти по достоsнію мн0жество чудeсъ твои1хъ, вLчце, и3 тaйны твоегw2 строeніz спcніz человёкwвъ: џво бо бlгостію, џво же посэщeніемъ наказaній руков0диши людeй на пyть спcніz. ЗанE неwбори1му nби1тель сохрани1вши t врагHвъ ви1димыхъ, џгненнымъ nчищeніемъ бlговоли1ла є3си2 њчтcити t ўzзвлeній врагA неви1димагw, вразумлsz, ћкw чтcотA, воздержaніе и3 моли6твы сердє1чныz, ўг0днэе тебЁ пaче хвалы2 є3ди1ныхъ т0чію ќстъ. Тёмже вопіeмъ ти2: рaдуйсz, є3гЂпетъ њс™и1вшаz пришeствіемъ твои1мъ: рaдуйсz, галілeйскую странY прослaвившаz пребывaніемъ твои1мъ. рaдуйсz, по всемY їеrли1му и3скaвшаz nтрочA твоE, є3г0же возлюби2 душA твоS: рaдуйсz, въ домY nц7A є3гw2 њбрётшаz є3го2. рaдуйсz, вс‰ глаг0лы њ сн7э твоeмъ слагaвшаz въ с®цэ своeмъ: рaдуйсz, въ сн7э твоeмъ прeжде всёхъ познaвшаz бGа. рaдуйсz, сн7у твоемY послужи1вшаz въ земнёмъ житіи2 є3гw2: рaдуйсz, страдaніємъ є3гw2 спострадaвшаz. рaдуйсz, при кrтЁ сн7а твоегw2 ўсн7овлeніе їwaнна ґпcла и3 всёхъ вёрующихъ пріи1мшаz: рaдуйсz, м™ри1нски возлюби1вшаz и3скyпленныхъ кр0вію є3гw2. рaдуйсz, пeрвэе всёхъ ўразумёвшаz тaйну воскrніz сн7а твоегw2: рaдуйсz, премн0гіz рaдости наслади1вшаzсz въ вознесeніи сн7а твоегw2 на нб7сA. Рaдуйсz, вLчце, млcтиваz њ нaсъ пред8 бGомъ застyпнице.

Кондaкъ ‹

Сп7сти2 хотsщи мнHгіz лю1ди t њбдержaщихъ и5хъ скорбeй и3 болёзней и3 вёру и4хъ ўтверди1ти во всеси1льное заступлeніе твоE, вLчце, во мн0гихъ градёхъ, nби1телехъ, вeсехъ правослaвныz страны2 си1лу чудотворeніz даровaла є3си2 и3з8wбражeніємъ чтcнhz їкHны твоеS, да, ви1дzще kвлsемую тоб0ю млcть, вопію1тъ со ўмилeніемъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

СтэнA и3 щи1тъ былA є3си2, вLчце, правослaвному в0инству, под8 знaменемъ твоеS їкHны проти1ву двaдесzти kзы6къ в0инствовавшему, сохранsz є3го2 t стрёлъ врaжіихъ. Тёмже бyди стэнA и3 покр0въ t всёхъ врагHвъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ и3 нaмъ, ко пречтcнёй їкHнэ твоeй съ вёрою и3 люб0вію припaдающымъ и3 вопію1щымъ тебЁ: рaдуйсz, ўтэшeніе вBрнымъ по вознесeніи сн7а твоегw2: рaдуйсz, ўч™льнице и3 споспёшнице ґпcлwмъ. рaдуйсz, и3звэщeніемъ твоегw2 къ бGу tшeствіz њбрaдованнаz: рaдуйсz, ли1къ ўчн7ческій џблакомъ къ погребeнію ти2 совокyпльшаz. рaдуйсz, t земли2 длaньми сн7а твоегw2 воспріeмлемаz: рaдуйсz, t всёхъ ѓгGльскихъ чиноначaлій провождaемаz. рaдуйсz, земн0е нeбо къ г0рнему селeнію возвышeнное: рaдуйсz, пrт0ле гDнь, t земли2 вознесeнный въ цrтвіе нбcное. рaдуйсz, воздyхъ њс™и1вшаz восхождeніемъ твои1мъ: рaдуйсz, чрез8 fwмY ўвёрившаz твоE на нб7о съ пlтію преселeніе. рaдуйсz, ўчн7ческому ли1ку nбэщaніе храни1ти є3го2 и3сп0лньшаz: рaдуйсz, присэщeніемъ твои1мъ t сн7а твоегw2 и3 бGа ми1ръ томY подaвшаz. Рaдуйсz, вLчце, млcтиваz њ нaсъ пред8 бGомъ застyпнице.

Кондaкъ №i

Пёніе всsкое побэждaетсz, спрострeтисz тщaщеесz ко мн0жеству чудeсъ, приснобывaемыхъ t с™hz твоеS и3 чудотв0рныz їкHны. Ћкоже бо ск0раz пом0щница недyги и3зцэлsеши, t бёдъ и3збавлsеши, t мучeніz дeмонwвъ свобождaеши, на всsкомъ мёстэ съ вёрою тS призывaющихъ и3 вопію1щихъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэтопріeмную свэщY зри1мъ с™yю їкHну твою2, бGом™и, во странaхъ тЂхфинскихъ блгdтію твоeю возжeнную, всю2 странY просвэщaющую и3 мн0гихъ ко свёту своемY привлекaющую на спcніе дyшъ. Тёмже вопіeмъ ти2: рaдуйсz, сохранsти и3 сп7сaти всёхъ призывaющихъ тS њбэщaвшаz: рaдуйсz, прославлsющихъ тS прославлsющаz. рaдуйсz, къ сн7у твоемY и3 бGу моли6твы вёрныхъ приносsщаz: рaдуйсz, и3 самA непрестaннw ў пrт0ла сн7а твоегw2 и3 бGа молsщаzсz њ всёхъ. рaдуйсz, блгdть твою2 їкHнамъ твои6мъ чтcны6мъ даровaвшаz: рaдуйсz, всю2 вселeнную лучaми твоеS блгdти њзари1вшаz. рaдуйсz, чтcнёйшаz херув‡мъ и3 слaвнэйшаz сераф‡мъ. рaдуйсz, всеS твaри вhсшаz: рaдуйсz, цRи1це нб7а и3 земли2. рaдуйсz, ћкw мн0гw м0жетъ мlтва твоS пред8 сн7омъ твои1мъ. рaдуйсz, всегw2 р0да хrтіaнскагw ск0рое заступлeніе: рaдуйсz, всёхъ вёрныхъ твeрдое ўповaніе. Рaдуйсz, вLчце, млcтиваz њ нaсъ пред8 бGомъ застyпнице.

Кондaкъ в7i

Блгdти твоеS н0вое знaменіе дaти восхотёвъ, петр0ву грaду и3ст0чникъ чудeсъ tвeрзла є3си2, бGом™и, въ їкHнэ твоeй, да вёрующіи вразумлsютсz, труждaющіисz и3 скорбsщіи њбрэтaютъ гот0вое прибёжище и3 заступлeніе, и3 прославлsющи бGа, даровaвшаго таков†z, вопію1тъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще чудесA тво‰ и3 млcти р0ду нaшему kвлє1нныz, ўми1льнw припaдаемъ къ пречтcому џбразу твоемY, вLчце, и3, лобызaюще, со стрaхомъ и3 люб0вію м0лимъ тS: настaви нaсъ на пyть спcніz, да дост0йни бyдемъ вhну твоегw2 млcтивагw заступлeніz, бyди при1снw застyпница и3 ходaтаица њ нaсъ, вопію1щихъ ти2: рaдуйсz, вёрныхъ ўтверждeніе и3 защищeніе: рaдуйсz, невёрныхъ вразумлeніе и3 просвэщeніе. рaдуйсz, tчazнныхъ надeждо: рaдуйсz, грёшныхъ спcніе. рaдуйсz, печaльныхъ ўтэшeніе: рaдуйсz, больнhхъ и3зцэлeніе. рaдуйсz, вд0въ и3 сир0тъ покр0ве: рaдуйсz, њби1димыхъ прибёжище. рaдуйсz, царeй ўкрэплeніе: рaдуйсz, с™и1телей ўдобрeніе. рaдуйсz, двcтвующихъ похвало2: рaдуйсz, всёхъ бlгочтcи1выхъ весeліе. Рaдуйсz, вLчце, млcтиваz њ нaсъ пред8 бGомъ застyпнице.

Кондaкъ Gi

Q всепётаz м™и, р0ждшаz всёхъ с™hхъ с™ёйшее сл0во, бyди нaмъ покр0въ и3 защищeніе въ жи1зни сeй t врагHвъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, t бёдъ и3 скорбeй, сохрани2 t и3скушeній и3 грэхопадeній, и3 въ бyдущей жи1зни, на судЁ сн7а твоегw2 и3 бGа нaшего, бyди застyпница и3 ходaтаица, и3збавлsющи нaсъ t вёчнагw њсуждeніz, да, сп7сeнніи тоб0ю, съ ли6ки ѓгGльскими вопіeмъ бGу: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды. И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ЃгGлwвъ ли1цы:

И# пaки №-й кондaкъ: Взбрaнной воев0дэ:

Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь

В

1560 году на берегу речки Тихвинки положено было основание святой обители во славу Тихвинской иконы Богоматери, Заступницы земли русской и Путеводительницы православных христиан. Над арками святых врат сохранился фрагмент надписи: «Благодатию Христовою и Благоволением Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии и тоя помощию, повелением же Царя и великого князя Иоанна Васильевича всея Русии начало и устроение бысть монастырю сему в лето 7068 февраля в 11 день». Торжественные службы по этому поводу прошли в присутствии царской семьи в московском Успенском и новгородском Софийском соборах. Весной-летом того же года срублен был монастырь, деревянный сначала, но добротный и вместительный «по чину великих обителей».

Монастырю суждено было стать домом для величайшей православной святыни, пережить времена и славные и смутные, служить рубежом обороны от иноземных захватчиков, всегда при этом оставаясь источником чистого духовного сияния, на который стремились паломники со всей православной России.

Первоисточник: http://www.tihvinskii-monastyr.ru/